VIDEO CLIP

Công trình thủy lợi vùng biên phát huy hiệu quả

10/12/22

Công trình thủy lợi sau Cần Đơn tại huyện Bù Đốp (Bình Phước) đi vào hoạt động năm 2018 đã phần nào giải quyết tình trạng thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân vùng biên giới. Hiện nay, công trình dần dần phát được huy hiệu quả, đạt khoảng 60% công suất so với thiết kế. Đặc biệt, thủy lợi “giải hạn” cho cây trồng nhất là vào mùa khô.

Tag: Công trình thủy lợi , huyện Bù Đốp , thiếu nước sản xuất , Cần Đơn

Video mới nhất