VIDEO CLIP

Đắk Nông chú trọng xây dựng chương trình OCOP

12/01/22

Sau hơn 3 năm triển khai, chương trình OCOP - mỗi xã một sản phẩm, tại Đắc Nông đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đến nay, chương trình đã mang lại những thành công bước đầu, với nhiều sản phẩm OCOP ra đời, tạo dựng được thương hiệu và có sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , kinh tế hợp tác xã , hợp tác xã nông nghiệp , Tap chi Huu co Viet Nam , hợp tác xã nông nghiệp , Tap , Ta , chương trình OCOP , Đắc Nông , hưởng ứng của nhiều người dân , doanh nghiệp , hợp tác xã

Video mới nhất