VIDEO CLIP

Đồng sức, đồng lòng vượt qua đại dịch

02/09/21

Năm nay, vào dịp lễ lớn của dân tộc, đội ngũ nhân viên y tế - những “chiến sĩ áo trắng” vẫn đang ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu chống dịch…

Tag: Thời sự , dịch COVID-19 , Quốc khánh 2/9 , Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Video mới nhất