VIDEO CLIP

Dự báo tăng trưởng kinh tế 2021 từ 3 - 3,5%

03/10/21

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tại Phiên họp báo thường kỳ Chính phủ, trên cơ sở thực hiện đánh giá, ước thực hiện cả năm GDP năm nay sẽ đạt ở mức từ 3 - 3,5%. Để đạt được mục tiêu này, quý IV cần đạt mức tăng trưởng ở từ 7,06% trở lên. Theo đại diện bộ này, quý IV có rất nhiều điểm đặc biệt phụ thuộc vào đề án thích ứng an toàn với dịch. Để đạt được mục tiêu đề ra, đối với doanh nghiệp cần không bị “đóng băng” hay đóng cửa, doanh nghiệp phải được hoạt động. Ngoài ra, lực lượng lao động thì phải được dịch chuyển; hàng hoá phải được lưu thông./.

Tag: Thời sự , Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Chính phủ , GDP

Video mới nhất