VIDEO CLIP

Hà Giang phong trào thanh niên lập nghiệp vượt khó

07/10/22

Để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế trên chính vùng đất quê hương mình, huyện đoàn Hoàng Su Phì đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị xây dựng phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ đoàn viên kiến thức, hỗ trợ họ tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất.

Tag: thanh niên phát triển kinh tế , thanh niên phát triển kinh tế , Hoàng Su Phì , tỉnh Hà Giang , hỗ trợ của các cấp bộ đoàn

Video mới nhất