VIDEO CLIP

Hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”

17/09/21

Sau hơn 2 năm thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở Hà Nam đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, công chức cơ quan chính quyền cấp xã.

Tag: Thời sự , Hà Nam , Chính quyền thân thiện , vì nhân dân phục vụ , Thị trấn Bình Mỹ , huyện Bình Lục , Chủ tịch UBND thị trấn Bình Mỹ , Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Thanh Liêm , Huyện ủy Thanh Liêm , Thủ tục hành chính

Video mới nhất