VIDEO CLIP

Hỗ trợ lúa giống cho Đồng bằng sông Cửu Long

17/09/21

Trước tình trạng thiếu lúa giống cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ lúa giống và kinh phí mua lúa giống...

Tag: Thời sự , Chính phủ , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Đồng bằng sông Cửu Long , Đông Xuân 2021-2022 , Hỗ trợ lúa giống

Video mới nhất