VIDEO CLIP

Hợp lực để chuyển đổi bền vững ĐBSCL

06/09/22

Với chủ để “Hợp lực để chuyển đổi bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, hôm nay tại Hà Nội, đối thoại bàn tròn được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các đổi tác quốc tế tại Việt Nam và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long tại các đầu cầu trực tuyến.

Tag: Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Sản xuất nông nghiệp hữu cơ , nông nghiệp hữu cơ , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Đồng bằng sông Cửu Long , đối thoại bàn tròn , thành phố Đồng bằng sông Cửu Long , quốc tế , HIỆP

Video mới nhất