VIDEO CLIP

Huyện Tứ Kỳ tập trung phát triển đặc sản gạo hữu cơ bãi rươi

20/06/23

Để bảo vệ và phát huy đặc sản gạo bãi rươi, huyện Tứ Kỳ đã xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và các đặc sản nông nghiệp hữu cơ đặc hữu trên địa bàn. (Theo TH Hải Dương)

Tag: gạo hữu cơ bãi rươi

Video mới nhất