VIDEO CLIP

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

01/09/21

Sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tag: Thời sự , Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh , Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc , Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ , Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam , Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh , Chủ tịch Hồ Chí Minh

Video mới nhất