17:02 23/02/22 Print

Nam Định đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững

Nam Định đặt mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh xây dựng được các vùng trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và khu chăn nuôi đạt chuẩn nông nghiệp hữu cơ; nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ bền vững

Trao đổi với Phóng viên, ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Nam Định thông tin: Thực hiện Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030”, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nam Định chuyển hướng phát triển chăn nuôi theo hướng tuần hoàn, hữu cơ

Mục tiêu của Đề án là Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của khu vực và thế giới.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ tại các vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ và Bộ Tiêu chuẩn quốc gia có liên quan.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 - 2025, xác định các vùng sản xuất nông nghiệp định hướng phát triển sản xuất hữu cơ trên các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực của tỉnh gồm: Lúa chất lượng cao, rau các loại, khoai tây, ngô, lạc, cây ăn quả các loại, cây dược liệu; chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối.

Đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý các cấp có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hữu cơ; tập huấn cho nông dân kiến thức và các tiêu chí để tiến hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Lựa chọn xây dựng từ 15 - 20 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản, sản xuất muối làm cơ sở xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên một đơn vị diện tích; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản cao gấp 1,3 - 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

Ông Tiến cho biết thêm, định hướng đến năm 2030 là duy trì, phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ đã xây dựng trong giai đoạn 2020 - 2025.

Tổ chức thực hiện vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và có 30 - 40 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ gắn liền với chuỗi giá trị, chuỗi kết nối cung cầu trên các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản, sản xuất muối chủ lực của tỉnh.

Tập trung cao đối với các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với các nhà máy chế biến sản phẩm hữu cơ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt trên 2% tổng diện tích đất trồng trọt với các cây trồng chủ lực như lúa, rau, củ, quả các loại, khoai tây... Tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 2 - 3% trên tổng sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong tỉnh; tập trung cho các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm...

Diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt khoảng 3 - 5% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản. Tập trung cho các sản phẩm thủy đặc sản có giá trị kinh tế như tôm nước lợ, cá lóc bông, cá bống bớp, cá song…

Diện tích sản xuất muối dinh dưỡng hữu cơ đạt trên 50% tổng diện tích sản xuất muối. Giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối hữu cơ cao gấp 1,5 - 1,8 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

“Trái ngọt” sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án

Ông Nguyễn Sinh Tiến chia sẻ, triển khai thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ, tỉnh Nam Định đã áp dụng lồng ghép các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ. Cụ thể, kết hợp chính sách hỗ trợ đào tạo ngành nghề nông thôn để đào tạo tập huấn cho người lao động ở các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Sản phẩm ngao của Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam đã được xuất sang thị trường EU

Vận dụng các nguồn kinh phí hợp pháp từ chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu dân số - y tế… để hỗ trợ cho các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất; áp dụng các quy phạm thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, hữu cơ, xây dựng nhãn hiệu, mẫu mã sản phẩm, quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm.

“Đến cuối năm 2021 tỉnh đã hỗ trợ cho 128 cơ sở/doanh nghiệp được chứng nhận áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến. Trong đó, 127 cơ sở/doanh nghiệp được công nhận áp dụng VietGAP, HACCP; 1 doanh nghiệp được chứng nhận phù hợp theo yêu cầu của TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ. Ngoài ra, hỗ trợ vùng nuôi liên kết Lerger Farm 500ha ở xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng được chứng nhận nuôi bền vững theo tiêu chuẩn ASC”, ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án, tỉnh Nam Định đã và đang xây dựng, hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; tập trung ở 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

Lĩnh vực trồng trọt: Về sản xuất rau màu đã xây dựng 1 mô hình sản xuất rau quả hữu cơ của Công ty TNHH Toản Xuân (huyện Ý Yên) với diện tích 2ha, đã được chứng nhận trong giai đoạn chuyển đổi theo TCVN 11041-2:2017; 1 mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ Nhật Bản với diện tích 10ha của HTX Dịch vụ nông nghiệp Nam Cường (huyện Ý Yên), đã được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP và đang chuyển đổi sang áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ.

Ngoài ra, có 2 mô hình sản xuất rau khác đang áp dụng tiêu chuẩn VietGAP đăng ký chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ trong năm 2022 gồm: Công ty Cổ phần dược liệu Ngọc Anh (huyện Trực Ninh) với diện tích 5ha trồng rau má, các loại rau gia vị theo hình thức khép kín chế biến thành các loại nước uống giải nhiệt…, Công ty Đình Mộc (huyện Xuân Trường) chuyển đổi 10ha sản xuất rau theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Về sản xuất lúa đã triển khai hỗ trợ ban đầu cho 1 mô hình sản xuất lúa chất lượng cao quy mô 10ha áp dụng sản xuất lúa hữu cơ của Cơ sở sản xuất và chế biến lương thực thực phẩm Toán Lý (huyện Trực Ninh).

Đồng thời đang khảo sát, hướng dẫn 2 mô hình sản xuất lúa khác đăng ký, áp dụng mô hình sản xuất lúa hữu cơ trong năm 2022 gồm: HTX Dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng (huyện Hải Hậu) sản xuất lúa chất lượng cao 50ha; chuỗi sản xuất lúa, rươi liên kết với Công ty TNHH Toản Xuân diện tích 150ha vùng ven Sông Ninh cơ (huyện Nghĩa Hưng).

Lĩnh vực chăn nuôi: Đã triển khai xây dựng 1 mô hình chăn nuôi lợn quy mô 200 con theo tiêu chuẩn hữu cơ của Trang trại chăn nuôi Hiền Thục (huyện Trực Ninh). Và, đang triển khai hướng dẫn chuỗi liên kết chăn nuôi của Công ty TNHH Công Danh liên kết với 3 trang trại chăn nuôi lợn áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP, đệm lót sinh học chuyển đổi sang áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ.

Lĩnh vực thủy sản: Duy trì giữ vững vùng nuôi ngao huyện Nghĩa Hưng 500ha đã được chứng nhận tiêu chuẩn nuôi ngao bền vững theo tiêu chuẩn Quốc tế ASC, song hành với việc chuyển đổi đánh giá đạt tiêu chuẩn nuôi hữu cơ và chế biến sản phẩm ngao hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Mai Chiến

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Nam Định đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Đam mê với nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Đam mê với nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn cho sức khỏe…

Quảng Nam phát triển chuỗi nông nghiệp xanh

Quảng Nam phát triển chuỗi nông nghiệp xanh

Nâng cao năng lực của hợp tác xã là mấu chốt để chuyển đổi từ nền nông nghiệp manh mún,…

 Nông nghiệp hữu cơ - Hướng đi bền vững

Nông nghiệp hữu cơ - Hướng đi bền vững

Những ngày cận Tết, về vùng nông thôn trong tỉnh mới thấy hết không khí nhộn nhịp, hối hả của…

250.000 USD hỗ trợ thúc đẩy thương mại nông nghiệp hữu cơ

250.000 USD hỗ trợ thúc đẩy thương mại nông nghiệp hữu cơ

Trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia và Việt Nam đã trở thành đối tác và bạn…

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Với mục tiêu xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với tiêu thụ trên cơ sở lựa…

Trong năm 2023 ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã triển khai 5 mô hình sản xuất hữu cơ

Trong năm 2023 ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã triển khai 5 mô hình sản xuất hữu cơ

Trong năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã triển khai 5 mô hình trồng bưởi, rau ăn lá,…

Chăn nuôi hữu cơ, an toàn dịch bệnh

Chăn nuôi hữu cơ, an toàn dịch bệnh

Trong điều kiện dịch bệnh đang hoành hành thì chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH), hữu cơ là hướng…

Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã không còn xa lạ với người nông dân cả nước nói chung và…

Nông dân với nông sản hữu cơ, OCOP

Nông dân với nông sản hữu cơ, OCOP

Từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ,…

Mở rộng 3 giải pháp phát triển nông nghiệp

Mở rộng 3 giải pháp phát triển nông nghiệp

Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng sinh thái đặc trưng, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng…

Tin mới cập nhật

Doanh nghiệp, nông dân Hữu cơ cần biết: Nông nghiệp Hữu cơ – Tiêu chuẩn và cách xác minh

Doanh nghiệp, nông dân Hữu cơ cần biết: Nông nghiệp Hữu cơ – Tiêu chuẩn và cách xác minh

Các cá nhân, tập thể tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh Hữu cơ cần trang bị…

Xu hướng và thách thức hiện nay đối với Nông nghiệp Hữu cơ toàn cầu

Xu hướng và thách thức hiện nay đối với Nông nghiệp Hữu cơ toàn cầu

Tháng 2 năm 2024, ấn bản thứ 25 của “Thế giới Nông nghiệp Hữu cơ” được ra mắt bởi Viện…

Chính phủ Canada chi hơn nửa triệu USD để tiêu chuẩn hoá sản phẩm Hữu cơ

Chính phủ Canada chi hơn nửa triệu USD để tiêu chuẩn hoá sản phẩm Hữu cơ

Để cập nhật các tiêu chuẩn quy định việc sản xuất và tiếp thị các sản phẩm Hữu cơ được…

Quốc gia chiếm 70% diện tích Hữu cơ thế giới trao giải thưởng Công nghiệp Hữu cơ uy tín

Quốc gia chiếm 70% diện tích Hữu cơ thế giới trao giải thưởng Công nghiệp Hữu cơ uy tín

Các nhà sản xuất, chế biến và vận hành Hữu cơ tốt nhất của Australia sẽ được tôn vinh tại…

Cơ chế thương mại mới của EU: Nắm bắt cơ hội quảng bá sản phẩm Hữu cơ trên toàn thế giới

Cơ chế thương mại mới của EU: Nắm bắt cơ hội quảng bá sản phẩm Hữu cơ trên toàn thế giới

Quy định hữu cơ mới của EU, có hiệu lực vào năm 2022, bao gồm việc xem xét lại toàn…

Nông nghiệp Hữu cơ Ukraine vẫn đứng vững trong chiến tranh

Nông nghiệp Hữu cơ Ukraine vẫn đứng vững trong chiến tranh

Dù nền kinh tế nói chung của Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, còn Nông nghiệp Hữu…

Thương hiệu sữa Hữu cơ trẻ em số 1 thế giới HiPP quyết tâm chinh phục thị trường Trung Quốc

Thương hiệu sữa Hữu cơ trẻ em số 1 thế giới HiPP quyết tâm chinh phục thị trường Trung Quốc

Với lịch sử 125 năm thành lập và thực hành Nông nghiệp Hữu cơ từ những năm 1950, sữa công…

Vương quốc Anh: Đất nông nghiệp Hữu cơ đi ngang, thị trường vẫn tăng trưởng và hàng loạt thách thức

Vương quốc Anh: Đất nông nghiệp Hữu cơ đi ngang, thị trường vẫn tăng trưởng và hàng loạt thách thức

Số liệu mới nhất cho thấy, chi tiêu cho sản phẩm Hữu cơ tại Vương quốc Anh vẫn tăng trưởng,…

Triển lãm Horti Agri Next Select Vietnam 2024: Kết nối chuyên sâu công nghệ và máy móc nông nghiệp

Triển lãm Horti Agri Next Select Vietnam 2024: Kết nối chuyên sâu công nghệ và máy móc nông nghiệp

Nằm trong sự kiện ILDEX Vietnam, Horti Agri Next (HAN) Select Vietnam 2024 là triển lãm hàng đầu DUY NHẤT…

Công ty CP Bình Điền – MeKong và Tổng công ty Cà phê Việt Nam hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Công ty CP Bình Điền – MeKong và Tổng công ty Cà phê Việt Nam hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Ngày 25 tháng 2 năm 2024, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty CP Bình Điền- MeKong, một…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc nước ta, có diện tích khoảng 5.870 km²…

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Tối 11/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình khai…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên mong muốn có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn đào tạo,…

Phân bón Bình Điền 2 Phong