VIDEO CLIP

Nhiều công trình thuỷ lợi ở Lâm Đồng xuống cấp nghiêm trọng

23/10/21

Sau bài viết về thực trạng hồ P’Ró bị xâm hại và xuống cấp, phóng viên Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tiếp tục tìm hiểu thêm hàng loạt công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện đang rơi vào tình trạng “báo động đỏ” – bị xâm hại và hư hỏng nghiêm trọng nhưng chưa được bố trí kinh phí sửa chữa.

Tag: Thời sự , Thiên Tùng , Lâm Đồng , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , hồ P’Ró , công trình thuỷ lợi xuống cấp , Tổ quản lý hồ Tuyền Lâm , TP. Đà Lạt , Thủy lợi huyện Đơn Dương , Chi cục Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng , Ban Quản lý, Khai thác Thủy lợi huyện Đơn Dương

Video mới nhất