10:09 13/09/22 Print

Nông dân tích cực tham gia chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp

Sáng ngày 13/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Nông dân sản xuất, kinh doanh toàn quốc lần thứ VI (2017 - 2022). Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đến tham dự và trao bằng khen cho các nông dân xuất sắc.

Nhiều nông dân vượt qua “bão dịch”

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, từ năm 1989, Hội Nông dân Việt Nam đã phát động Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Chiến

Qua 33 năm triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện, phối hợp của các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội các cấp và hội viên, nông dân, Phong trào đã ngày càng phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trở thành phong trào cách mạng của giai cấp nông dân trong thời kỳ đổi mới.

“Tiếp nối đà phát triển của các giai đoạn trước, trong giai đoạn 2017 - 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức do tác động ảnh hưởng tiêu cực bởi tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt là những tác động ảnh hưởng từ sự cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn, xung đột chính trị, quân sự, biến đổi khí hậu và sự bùng phát của đại dịch Covid-19... song, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam các cấp đã nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai Phong trào”, ông Đoàn khẳng định.

Theo ông Đoàn, các cấp Hội đã đẩy mạnh tổ chức hoạt động tư vấn, dịch vụ, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư đầu vào trong sản xuất, chuyển giao khoa học và công nghệ mới, xây dựng và nhân rộng mô hình làm ăn hiệu quả, xây dựng thương hiệu sản phẩm; phối hợp với các ngành, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, giúp các hộ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh tạo sự lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy Phong trào ngày càng phát triển.

Từ thực tế sinh động của phong trào đã xây dựng được một đội ngũ nông dân mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm vượt qua khó khăn thử thách; mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; biết khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, sẵn sàng tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh để làm giàu cho gia đình và giúp đỡ nhiều hộ khác vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

“Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành động lực quan trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh trong nông dân, nông thôn và của từng địa phương; phát huy nội lực, trí tuệ của từng hộ gia đình nông dân; góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề ở nông thôn.

Ngoài ra, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn; các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ nông sản phát triển đa dạng, hiệu quả, các hình thức hợp tác, hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả; thu hút ngày càng nhiều trí thức trẻ trở về tham gia làm nông nghiệp.

Ben cạnh đó, thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện; vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng rõ và được thực hiện hiệu quả hơn….”, ông Đoàn nhấn mạnh.

Ông Đoàn cho biết thêm, những kết quả của Phong trào đã tăng cường sự tin tưởng, gắn bó giữa hội viên, nông dân với tổ chức Hội, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tập hợp nông dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động công tác và chất lượng tổ chức Hội Nông dân các cấp.

Cũng từ những kết quả quan trọng và thiết thực của Phong trào, Hội Nông dân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy cho hội viên và nông dân. Thông qua tổ chức và chỉ đạo phong trào, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng được trưởng thành hơn trong thực tiễn.

Nông dân dám nghĩ, dám làm…

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thông tin, bình quân hàng năm, số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt 6,21 triệu lượt hộ, chiếm 53,4% so với tổng số hộ nông dân cả nước.

Tổng số hộ nông dân được công nhận danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hằng năm của giai đoạn 2017 - 2022 là 3,61 triệu hộ, chiếm 58,1% số hộ đăng ký.

Hội nghị tôn vinh 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Mai Chiến

Theo bà Thơm, so với giai đoạn 2012 - 2017 số hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng 60.000 hộ, chất lượng hộ sản xuất, kinh doanh giỏi nâng lên và bền vững hơn. Số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 2 lần. 

Nhiều hộ nông dân đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực tham gia “chuyển đổi số trong nông nghiệp”, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Bà Thơm khẳng định: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết, thực hiện đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã chủ động tham gia thực hiện dồn điền, đổi thửa, tập trung đất đai thông qua việc hợp tác, liên kết; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất.

Phát triển kinh tế gia trại, trang trại xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, hình thành, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Ngoài ra, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã tích cực tham gia thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đến nay các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng được 3.595 sản phẩm OCOP được công nhận trên tổng số gần 7.500 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên được công nhận trong cả nước.

Qua đó, mở ra cơ hội liên kết trong xây dựng chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng bền vững.

Không những thế, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề sang các lĩnh vực phi nông nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

“Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi là hạt nhân nòng cốt, đi đầu trong tổ chức lại sản xuất, thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp trong nông nghiệp”, bà Thơm nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho 10 nông dân xuất sắc

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao bằng khen cho các nông dân xuất sắc

Bà Thơm cho biết thêm, thông qua phong trào, hàng năm đã tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động, trong đó có trên 1,5 triệu lao động có việc làm ổn định. Trong 5 năm qua, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 815.000 lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm ... trị giá trên 6.720 tỷ đồng.

Hàng năm, hội viên, nông dân trong cả nước đã hiến hàng trăm ha đất, đóng góp trên 10.000 tỷ đồng, trên 3 triệu ngày công xây dựng, sửa chữa kết cấu hạ tầng nông thôn, kênh mương nội đồng…

Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, trạm xá, cầu cống, đường giao thông góp phần tích cực thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ phát động.

“Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2022 đã lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên, nông dân, được đông đảo nông dân hưởng ứng, tích cực tham gia nên tiếp tục phát triển toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của nông dân, chất lượng phong trào nâng cao, thực sự trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội nông thôn”, Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nói.

Mai Chiến

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Biểu dương 300 nông dân “tỷ phú”

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Nghệ An: Xử phạt vi phạm hành chính 2.579 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Nghệ An: Xử phạt vi phạm hành chính 2.579 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Thông tin trên được ngành y tế Nghệ An đưa ra tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện…

Phân bón Miền Nam đưa phân bón chuyên dùng về với ruộng đồng

Phân bón Miền Nam đưa phân bón chuyên dùng về với ruộng đồng

Ngày 28/11/2022 vừa qua, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam phối hợp cùng cửa hàng vật tư nông…

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu cơ

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu cơ

Với điểm xuất phát thấp, nhưng hơn 1 thập kỷ qua, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã…

Chỉ cần 11 tháng, xuất khẩu nông sản năm 2022 đã vượt kỷ lục cả năm 2021

Chỉ cần 11 tháng, xuất khẩu nông sản năm 2022 đã vượt kỷ lục cả năm 2021

Bộ NN-PTNT thông tin, sau 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 90,26…

 Từ vụ hơn 600 học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc: Bất an

Từ vụ hơn 600 học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc: Bất an "lây lan" an toàn thực phẩm tại học đường

Sau vụ việc hơn 600 học sinh Trường iSchool Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị ngộ độc thực phẩm, khiến…

Tăng cường sức khoẻ cho vật nuôi khi thời tiết giá rét

Tăng cường sức khoẻ cho vật nuôi khi thời tiết giá rét

Đảm bảo nguồn thức ăn, vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, tiêm vắc xin, bổ sung vitamin, các thuốc trợ…

Bức tranh nông nghiệp tháng 11: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11/2022 với nhiều gam màu sáng. Chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được kiểm soát…

Cuộc sống “vạn kết nối” tại tổ hợp căn hộ Hanoi Melody Residences

Cuộc sống “vạn kết nối” tại tổ hợp căn hộ Hanoi Melody Residences

Là một trong số ít dự án nội đô mang đến không gian sống thoáng đãng, tiện ích ngay ngưỡng…

Tôn vinh các điển hình tiên tiến nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần thứ II

Tôn vinh các điển hình tiên tiến nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần thứ II

Sáng ngày 26/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Tin mới cập nhật

Đưa trái cây của Hy Lạp tới người tiêu dùng Việt Nam

Đưa trái cây của Hy Lạp tới người tiêu dùng Việt Nam

Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia của Hy Lạp mong muốn giới thiệu các sản phẩm trái cây…

TSKH. Hà Phúc Mịch gửi lời tri ân sau Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

TSKH. Hà Phúc Mịch gửi lời tri ân sau Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Với sự quan tâm, ủng hộ của các cấp lãnh đạo, đại biểu, khách quý dành cho Hiệp hội Nông…

Tối nay khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV

Tối nay khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV

Phú Thọ - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ…

Nghệ An: Xử phạt vi phạm hành chính 2.579 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Nghệ An: Xử phạt vi phạm hành chính 2.579 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Thông tin trên được ngành y tế Nghệ An đưa ra tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện…

Xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh nhất ở mức 63%

Xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh nhất ở mức 63%

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), hết tháng 11, xuất khẩu…

Đồng Tháp đủ điều kiện tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Đồng Tháp đủ điều kiện tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Đồng Tháp có tổng diện tích gieo trồng lúa hàng năm khoảng 490.000ha (vụ đông xuân 190.000ha, vụ hè thu…

Xây dựng thương hiệu cho cây tạo kế sinh nhai, xoá đói giảm nghèo

Xây dựng thương hiệu cho cây tạo kế sinh nhai, xoá đói giảm nghèo

Yên Bái - Khoảng 10 năm trở lại đây, cây bưởi Đại Minh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình được…

Việt Nam mong muốn Hà Lan hỗ trợ thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh

Việt Nam mong muốn Hà Lan hỗ trợ thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực liên…

Phân bón Miền Nam đưa phân bón chuyên dùng về với ruộng đồng

Phân bón Miền Nam đưa phân bón chuyên dùng về với ruộng đồng

Ngày 28/11/2022 vừa qua, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam phối hợp cùng cửa hàng vật tư nông…

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu cơ

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu cơ

Với điểm xuất phát thấp, nhưng hơn 1 thập kỷ qua, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Quảng cáo slide danh mục tin