10:09 12/09/22 Print

Phó Chủ nước Võ Thị Ánh Xuân: Tập trung tháo gỡ khó khăn vấn đề “tam nông”

Tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gợi ý 7 vấn đề chính để các chuyên gia, nông dân tập trung thảo luận, làm rõ...

Phát biểu tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ, Diễn đàn Nông dân quốc gia lần này diễn ra trước thềm Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ VI (2022 - 2027) là một hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực, bổ ích.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Mai Chiến

Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VII diễn ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang tập trung chỉ đạo phục hồi phát triển kinh tế- xã hội sau 2 năm nước ta chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Đặc biệt, mới đây tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết số 19-NQ/TW về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với quan điểm xác định Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

“Gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn. Vì thế, tôi cho rằng cách đặt vấn đề và chọn chủ đề "Người nông dân chuyên nghiệp" tại Diễn đàn lần này rất kịp thời và trúng vấn đề nhằm cụ thể hóa việc thực hiện và đưa Nghị quyết 19 vào cuộc sống”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn lần này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các chuyên gia, nông dân tập trung thảo luận, chia sẻ và làm rõ những thách thức, vấn đề còn khó khăn, vướng mắc đặt ra đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.

Đồng thời, nêu lên những đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với Đảng, Nhà nước trong việc phát triển nền nông nghiệp sinh thái, xây dựng hình ảnh người nông dân văn minh, nông thôn hiện đại. Từ đó, gợi mở và đặt ra những vấn đề lớn để Đảng, Nhà nước sẽ có những giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích, động viên bà con nông dân cùng nhau hăng say thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và cộng đồng, xã hội.

Tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gợi ý 7 vấn đề chính cần tập trung thảo luận, làm rõ. Cụ thể:

Một là, Đảng, Nhà nước tiếp tục khẳng định vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ưu tiên hàng đầu và đề nghị các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các địa phương bắt tay ngay vào thực hiện Nghị quyết 19 tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 - 6%/năm. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến năm 2030 phấn đấu tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020. Do đó, chúng ta cần tập trung trao đổi, thảo luận cần làm những gì để đạt được các mục tiêu kể trên.

Hai là, với chủ đề "Người nông dân chuyên nghiệp" lần này, chúng ta cần tập trung thảo luận làm rõ nội hàm, khái niệm thế nào là người nông dân chuyên nghiệp, tri thức hóa nông dân là gì và làm thế nào để mỗi người nông dân thay đổi tư duy, chuyển đổi mình thành những nông dân chuyên nghiệp? Để giải quyết được các vấn đề đó, tôi cũng đề nghị Diễn đàn thảo luận vào các chủ đề về: Xây dựng chuỗi liên kết; giải quyết cơ chế, chính sách về vốn, đất đai; vấn đề đào tạo nghề lao động nông thôn; vấn đề về xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gợi ý 7 vấn đề cần tập trung, thảo luận tại Diễn đàn. Ảnh: Mai Chiến

Ba là, giải quyết vấn đề nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại và bền vững đòi hỏi phải thực hiện các giải pháp, chính sách đồng bộ, lâu dài. Đối với vấn đề thúc đẩy liên kết, tôi đề nghị bản thân mỗi người nông dân chúng ta cần chủ động hơn nữa trong việc tham gia vào chuỗi liên kết giữa chính những người nông dân với nhau và giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học. Nhà nước sẽ đóng vai trò là cầu nối, hỗ trợ để thực hiện quá trình liên kết đó.

Mặt khác, tôi cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương phải sâu sát và chủ động để thúc đẩy mạnh hơn nữa quá trình liên kết, hình thành các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp quy mô và hiệu quả nhằm mục tiêu cụ thể hóa mục tiêu đã được nêu trong Nghị quyết 20 tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Theo đó, đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên; 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên.

Bốn là, đối với các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách về vốn, đất đai, tôi đề nghị các cấp, ngành, địa phương sau khi lắng nghe ý kiến của những người nông dân, cần có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nông dân. Trong đó, trọng tâm cần lưu ý là vướng ở đâu gỡ ở đó, khó ở khâu nào xử lý ở khâu đó. Cần tập trung ưu tiên về vốn cho phục vụ sản xuất nông nghiệp, vấn đề này cũng đã được nêu lên ở nhiều diễn đàn và tôi được biết phía ngân hàng cũng đang có những giải pháp tích cực để tháo gỡ.

Đối với vấn đề đất đai, như chúng ta đã biết vừa qua Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có Nghị quyết 18 về đổi mới cơ chế quản lý đất đai và đã giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi để thông qua trong năm 2023. Trong đó, vấn đề về tập trung, tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp sẽ có những quy định cụ thể để khuyến khích quá trình này.

Năm là, vấn đề tri thức hóa người nông dân đã được nói nhiều đến trong thời gian gần đây. Vấn đề cơ bản, cốt lõi ở đây là người nông dân cần thay đổi tư duy, nhận thức theo hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Quá trình sản xuất nông nghiệp phải được gắn với công tác đào tạo nghề nhằm hình thành lên những nông dân có tri thức, trình độ, đó là những người nông dân dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong các phong trào thi đua, lao động, đổi mới, sáng tạo. Chỉ khi người nông dân được trang bị đầy đủ kiến thức, phương tiện, khoa học kỹ thuật khi đó chúng ta mới có thể chuyển sang sản xuất nông nghiệp mang tính chất hàng hóa, chuyên nghiệp.

Do đó, tôi đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ NN-PTNT sớm hoàn thiện và cụ thể hóa Chương trình, đề án tri thức hóa người nông dân. Bên cạnh đó, có các chính sách để thu hút các lao động có trình độ, tri thức về lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, làm việc tại các hợp tác xã.

Sáu là, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã khẳng định về việc "Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại". Đây cũng là năm thứ 2 cả nước tập trung vào thực hiện Nghị quyết, trong đó không thể thiếu vị trí của người nông dân và vai trò trong tổ chức, phát động các phong trào của Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân các cấp. Tôi đề nghị, các cấp Hội Nông dân phát huy hơn nữa vai trò trong việc phát động, dẫn dắt các hội viên nông dân cùng thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới theo hướng văn minh, hiện đại; tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao để làm sao biến mỗi vùng quê, mỗi ngôi làng thành một nơi đáng sống.

Bảy là, sau Diễn đàn hôm nay, tôi cũng đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của bà con nông dân để tổng kết thành những vấn đề mang tính lý luận, từ đó phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chính sách, giải pháp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời cho người nông dân, phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững.

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII năm 2022 với chủ đề: “Người nông dân chuyên nghiệp” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ NN-PTNT Chủ trì. Diễn đàn có sự tham gia của khoảng 500 đại biểu. Trong đó, có 300 đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Lãng Hồng

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII có quy mô lớn nhất từ trước tới nay

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11/2022 với nhiều gam màu sáng. Chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được kiểm soát…

Cuộc sống “vạn kết nối” tại tổ hợp căn hộ Hanoi Melody Residences

Cuộc sống “vạn kết nối” tại tổ hợp căn hộ Hanoi Melody Residences

Là một trong số ít dự án nội đô mang đến không gian sống thoáng đãng, tiện ích ngay ngưỡng…

Tôn vinh các điển hình tiên tiến nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần thứ II

Tôn vinh các điển hình tiên tiến nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần thứ II

Sáng ngày 26/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Kết nối ẩm thực châu Âu và Việt Nam

Kết nối ẩm thực châu Âu và Việt Nam

Chiều ngày 23/11, tại Hà Nội, Liên minh châu Âu (EU) tổ chức Diễn đàn Giao lưu kết nối ẩm…

Kiểm lâm, bảo vệ rừng nghỉ hàng loạt: Giật mình mức lương nhưng đầy nguy hiểm rình rập

Kiểm lâm, bảo vệ rừng nghỉ hàng loạt: Giật mình mức lương nhưng đầy nguy hiểm rình rập

(Bình Thuận) – Trong gần 2 năm qua số lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại…

Hơn 600 học sinh ở Nha Trang bị ngộ độc: Độc tố khuẩn Salmonella nguy hiểm như thế nào?

Hơn 600 học sinh ở Nha Trang bị ngộ độc: Độc tố khuẩn Salmonella nguy hiểm như thế nào?

Vi khuẩn Salmonella chết càng nhiều càng có nhiều độc tố giải phóng tấn công vào cơ thể người nhiễm.

600 học sinh Trường iSchool Nha Trang nghi ngộ độc: Có thể khởi tố hình sự để điều tra nguyên nhân

600 học sinh Trường iSchool Nha Trang nghi ngộ độc: Có thể khởi tố hình sự để điều tra nguyên nhân

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có thông cáo báo chí về vụ ngộ độc tập thể tại Trường…

Mới lạ: Chăn nuôi gà cho nghe nhạc thính phòng, trữ tình

Mới lạ: Chăn nuôi gà cho nghe nhạc thính phòng, trữ tình

Để thuần tính cho gà, gia đình anh sử dụng thêm biện pháp cho gà nghe nhạc và nhạc được…

EVFTA tăng cơ hội cho ngành nông sản

EVFTA tăng cơ hội cho ngành nông sản

Mặc dù gặp khó khăn do dịch Covid-19, trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam - Liên minh châu…

Tin mới cập nhật

Thay ăn thịt cá bằng con bò lúc nhúc nhiều người ghê sợ: Nên hay không?

Thay ăn thịt cá bằng con bò lúc nhúc nhiều người ghê sợ: Nên hay không?

Hiện đang có một trào lưu kêu gọi ăn côn trùng thay cho thịt cá để để bảo vệ môi…

Bức tranh nông nghiệp tháng 11: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11/2022 với nhiều gam màu sáng. Chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được kiểm soát…

Ấu trùng của loài cực độc là đặc sản hữu cơ được dân nhậu săn lùng

Ấu trùng của loài cực độc là đặc sản hữu cơ được dân nhậu săn lùng

Nhộng ong và ong non của ong vò vẽ rất ngon và bổ dưỡng, vì thế được nhiều người yêu…

Hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP Bạc Liêu

Hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP Bạc Liêu

Qua gần 4 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Bạc Liêu có 91 sản phẩm được…

Hướng đến mục tiêu Net Zero 2050, Vinamilk tiếp tục hành trình trồng hàng triệu cây xanh

Hướng đến mục tiêu Net Zero 2050, Vinamilk tiếp tục hành trình trồng hàng triệu cây xanh

Thông điệp của Việt Nam tại COP 27 diễn ra tại Ai Cập vừa qua là "Cam kết đi đôi…

Kiểm tra trên 3.000 vụ gian lận thương mại tại Hà Nội

Kiểm tra trên 3.000 vụ gian lận thương mại tại Hà Nội

Tháng 11/2022, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kiểm tra 3.289…

An Giang xây dựng Trung tâm đầu mối lúa gạo cấp vùng nghìn tỷ nhằm tối đa hóa doanh thu

An Giang xây dựng Trung tâm đầu mối lúa gạo cấp vùng nghìn tỷ nhằm tối đa hóa doanh thu

Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành với tổng diện tích…

Cô gái người Tày với niềm đam mê làm nông nghiệp hữu cơ

Cô gái người Tày với niềm đam mê làm nông nghiệp hữu cơ

Bắc Kạn - Xã Yến Dương, huyện Ba Bể có số hộ nghèo chiếm 70% đến nay đã từng bước…

Tuyên Quang thu hẹp diện tích trồng chuối

Tuyên Quang thu hẹp diện tích trồng chuối

Theo Sở NN-PTNT Tuyên Quang, diện tích chuối trên địa bàn tỉnh hiện nay là hơn 2.100ha. Cây chuối tập…

Chính thức xuất khẩu lô bưởi Việt Nam đầu tiên đi Mỹ

Chính thức xuất khẩu lô bưởi Việt Nam đầu tiên đi Mỹ

Ngày 28/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thôn phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre chủ trì…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Quảng cáo slide danh mục tin