VIDEO CLIP

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế

30/10/21

Tiếp tục Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, sáng 30/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Tag: Thời sự , Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải , Quốc Hội , Quốc hội Khóa XV , cơ cấu lại nền kinh tế

Video mới nhất