VIDEO CLIP

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động

26/10/21

Sáng 26/10, tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Đây là dự án Luật được trình và cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Cơ bản nhất trí với Chính phủ khi trình Quốc hội ban hành Luật Cảnh sát cơ động, tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ 3 nội hàm “đặc thù”, “đặc biệt” và “tinh nhuệ” của lực lượng Cảnh sát Cơ động; làm rõ vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh sát Cơ động so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân để thuyết phục tính cần thiết phải ban hành đạo luật riêng cho lực lượng này.

Tag: Thời sự , Chính phủ , Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Quốc hội khóa XV , Nông nghiệp , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Tap chi Huu co Viet Nam , Nong nghiep huu co Viet Nam , organic , Kỳ họp thứ 2 , Luật Cảnh sát cơ động , Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị , Đại biểu Hoàng Đức Thắng , Đại biểu Quốc hội , Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng , Đại biểu Trần Đình Chung , Đề án 885 , de an 885 , Cảnh sát Cơ động , Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Video mới nhất