VIDEO CLIP

Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân phù hợp với thực tế

09/04/22

Biểu thuế lũy tiến quá dày, mức giảm trừ gia cảnh dù tăng nhưng vẫn chậm so với diễn biến của giá cả thực tế. Đây là những bất cập được các chuyên gia chỉ ra trong thực hiện thuế thu nhập cá nhân. Trong bối cảnh giá cả leo thang như hiện nay, cần xem xét sớm điều chỉnh sắc thuế này để chính sách vừa đảm bảo hiệu quả, vừa là động lực cho phục hồi, phát triển kinh tế.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Tổng cục Thuế , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội , thúc đẩy phát triển kinh tế , Biểu thuế lũy tiến quá dày , phát triển kinh tế , Thuế , điều chỉnh sắc thuế , HI , Hiệp

Video mới nhất