VIDEO CLIP

Thúc đẩy phát triển hoạt động kinh tế truyền thông

01/10/21

Nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triến của các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông, nhất là thúc đẩy việc đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng hiện đại, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm".

Tag: Thời sự , Thiên Tùng , Học viện Báo chí và Tuyên truyền , Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật , Hội thảo khoa học quốc gia , Kinh tế truyền thông , báo chí

Video mới nhất