VIDEO CLIP

TÌM THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM OCOP

13/04/22

Đà Nẵng hiện có 26 sản phẩm OCOP, trong đó có nhiều sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, 4 sao. Tuy nhiên, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp nông thôn đặc trưng OCOP Đà Nẵng vẫn còn khó khăn. Sản phẩn vẫn chưa vào được các chuỗi bán lẻ tại siêu thị, trung tâm thương mại.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , thành đoàn Đà Nẵng , Đà Nẵng , Đà Nẵng , OCOP Đà Nẵng , trung tâm thương mại , HIỆP , Hiệp

Video mới nhất